Konuşulan Yatırımları Oppo Gibi Bekliyoruz

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, “Oppo, yaklaşık 50 milyon dolar tutarında bir yatırım açıkladı. Görüştüğümüz benzer uluslararası teknoloji firmalarının da yakın zamanda yatırımlarını açıklamasını bekliyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, son dönemde uluslararası teknoloji şirketlerinin Türkiye’ye yatırım kararı almasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin eğitimli genç iş gücü, sofistike endüstriyel altyapısı, güçlü dijital altyapısı ve geniş bir pazara erişim imkanı ile yerli ve uluslararası dijitalleşme yatırımları için bölgesinde bir çekim noktası olduğunu vurgulayan Dağlıoğlu, “Farklı sektörlerde uluslararası şirketlerin ülkemizi bölgesel bir Ar-Ge, tasarım, üretim, lojistik ve yönetim merkezi olarak konumladığını görüyoruz” dedi.  Dünyada en çok satışı olan cep telefonu üreticilerinin Türkiye’nin potansiyelini ve sunduğu avantajları değerlendirerek yatırım kararı aldığını belirten Dağlıoğlu, devamla şunları kaydetti: “Oppo, yaklaşık 50 milyon dolar tutarında bir yatırım açıkladı. Görüştüğümüz benzer uluslararası teknoloji firmalarının da yakın zamanda yatırımlarını açıklamasını bekliyoruz. Türkiye’de yıllık 10 milyon adetin üzerinde cep telefonu satıldığını biliyoruz. Cep telefonu üretiminde de uluslararası firmaların öncelikle iç pazardaki ihtiyacı karşılayacağını, sonrasında bölgemizdeki diğer ülkelere ihracat yapacaklarını düşünüyoruz. Bununla beraber üretimde yerlilik oranı da gün geçtikçe artacaktır. Bu bağlamda ülkemizdeki yerli üreticilerin de cep telefonu alanında küresel tedarik zincirine entegrasyonu için bir fırsat olacaktır.”

Ciddi Fayda Sağlayacak

Covid-19 salgınının küresel ekonomiye ve tedarik zincirlerine olan etkisinin, kamu ve özel sektör aktörleri arasında önemli bir gündem maddesi haline geldiğini vurgulayan Dağlıoğlu, “Salgın süresince tedarik zincirlerinde yaşanan sorunlar neticesinde gelinen noktada dijitalleşme, otomasyon, sürdürülebilirlik, coğrafi yakınlık ve coğrafi çeşitlendirme gibi kavramlar, tedarik zincirlerinin yeniden şekillenmesini etkileyebilecek unsurlar olarak öne çıktı. Yapılan araştırmalar; şirketlerin değişen risk algısı neticesinde firmaların dünyada az sayıda bulunan üretim merkezlerini bölgelere dağıtarak bir üretim yeri çeşitlendirme stratejisi uygulayacağını gösteriyor” dedi. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu, özellikle elektronik, makine aksam ve parçaları, kimya gibi sektörlerde bugüne kadar üretici olarak yer almakta zorlanılan ürün gruplarında Türkiye için bir fırsat olduğunu aktararak, “Bu doğrultuda, yaşanması muhtemel bu küresel değişikliklerden ülkemizin ciddi bir fayda sağlamasının imkan dahilinde olduğu değerlendirildi. Değişim dinamiklerinin incelenmesi, ülkemiz için fırsat penceresi teşkil edebilecek alanların tespit edilmesi ve atılabilecek somut adımların belirlenmesi için ilgili bakanlıklarımız ile koordineli şekilde bir çalışma yürütülmektedir” dedi.

x