Dr. Oetker plastiği giderek azaltacak

Dr. Oetker, her zaman eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmekte ve sürdürülebilir eylemleri kurumsal DNA’sının bir parçası olarak görmektedir. Şirketimiz şimdi de sürdürülebilirlik hedeflerini “Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Beyanı” başlığı altında heyecanla bir araya getirmektedir. Dr. Oetker, diğer faaliyetlerinin yanı sıra, iklim nötr olma hedefine ulaşmak, plastik kullanımını mümkün olduğunca azaltmak ve ambalajlarını tamamen geri dönüştürülebilir hale getirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca kuruluşumuz, ürünlerinin besin içeriklerine büyük yatırım yapıyor.

Dr. Oetker Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Albert Christmann’ın konuyla ilgili sözleri şöyledir; “Bir aile şirketi olarak dünyanın her kıtasında gıda üretim ve dağıtım şirketlerimiz ile insana ve doğaya karşı özel sorumluluğumuzun bilincindeyiz. 

Dr. Oetker Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Beyanı ile tüketicilerimizin bilinçli yaşam yaklaşımını desteklerken tüm tedarik zinciri boyunca adil, sürdürülebilir koşullar sağlar ve aynı zamanda çevreyle ilgili ayak izimizi en aza indiririz. 

Dr. Oetker böylece temel yetkinlik alanlarına sadık kalmakla beraber, sürdürülebilir keyif anları için yüksek kaliteli ürünler üretmeye ve tüketicilerinin farklı ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmaya devam etmektedir.”

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Beyanı’nın üç temel kavramı

2020 yılında şirket içinde uygulamaya konulan “Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Beyanı” iddialı sürdürülebilirlik hedeflerini içeren disiplinlerarası ekiplerin çalıştığı toplam 27 projeyi kapsar.

Belirlenen hedefler üç temel kavrama dayandırılmıştır; Gıdamız, Dünyamız ve Şirketimiz.

Gıdamız; tüketicilerimizin sağlık odaklı ve sürdürülebilir bir yaşam anlayışı benimsemelerini sağlamak için oluşturduğumuz bir yaklaşımdır. Dr. Oetker mevcut faaliyetlerini güçlendirerek, sağlıklı gıdalar geliştirmeye devam edecek. Örneğin, 2025 yılına kadar Dr. Oetker, ürünlerinin besin içeriklerini optimize etmeyi hedeflemekte; tuz, şeker ve yağ oranlarını yüzde 20 kadar düşürmeyi amaçlamaktadır. 

Dünyamız; Dr. Oetker’in kurumsal eylemlerinin sosyal ve çevresel etkilerini olumlu yönde şekillendirdiği tüm faaliyetleri bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, Dr. Oetker 2022’ye kadar tüm lokasyonlarında iklim nötr olmayı hedeflemektedir. Şirket doğrudan etkisi bulunan gıda atığı miktarını 2025 yılına kadar yüzde 25 azaltacaktır. Tüm ambalaj malzemelerinin 2025 yılına kadar geri dönüştürülebilmesini hedefleyen şirket, aynı zamanda plastik atıklarının azaltılmasına önemli katkıda bulunacaktır. Ek olarak, Dr. Oetker tedarik zincirlerini hem sosyal hem de ekolojik olarak sürdürülebilir hale getirmeyi planlamaktadır.

Şirketimiz; Dr. Oetker çalışanları ile ilgilidir. Şirketimiz sosyal bir işveren olma kimliğini sürdürür, eşitliği sağlar ve çeşitliliği teşvik eder. Dr. Oetker 2025 yılına kadar, iş kazalarının tamamen önüne geçmek ve 0 (sıfır) iş kazası hedefine paralel olarak, tüm üretim tesislerinde, uluslararası bir standart olan ISO 45001 ile uyumlu olacak şekilde iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi uygulamalarını devreye alacaktır.

Tüm hedefler ve bilgiler şu adreslerde bulunabilir: 

www.oetker.de/nachhaltigkeit (Almanca)

www.oetker.com/sustainability (İngilizce)

www.droetker.com.tr/surdurulebilirlik (Türkçe)

Tüketici ihtiyaçlarına odaklanma

Dr. Oetker hedeflerini oluştururken, doğal olarak tüketicilerini de dahil eder. 

Dr. Oetker Sürdürülebilirlik ve Uyumluluk Başkanı Dr. Judith Güthoff şöyle açıklıyor: “Paydaşlarımız ve tüketicilerimiz ile yaptığımız anket sonuçları ve kendi inançlarımızın birleşimi, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Beyanı altında belirttiğimiz hedeflerimizin önemli bir temelini oluşturmaktadır. Dr. Oetker her zaman tüketiciye odaklanmıştır. Bu yüzden tüketicilerimizin dilekleri ve düşüncelerine kulak vermek bizler için çok önemlidir. Bu sebeplerden dolayı, Dr. Oetker Sürdürülebilirlik Beyanı iklimin korunması, hayvan refahı ve çeşitlilik gibi sosyal gelişim konularının; faaliyetlerimizin merkezine konulmasını hedefler. Aldığımız aksiyonlar aynı zamanda, tüketicilerimizin gün geçtikçe daha da önem verdiği sağlıklı, bilinçli ve sürdürülebilir beslenme yaklaşımının bir yansımasıdır. Bunu sürdürülebilirlik hedeflerimiz dâhilinde dikkate alıyoruz.”