Türkler Evden Çalışmada Avrupalıyı Geçti, Uzaktan Çalışma Kalıcı Olacak

Microsoft’un 20 ülkede yaptığı “Work Reworked” araştırmasında yer alan 600’ü aşkın yöneticiyle yapılan görüşmelere göre çalışma sisteminin Türkiye’de kalıcı olacak. Uzaktan çalışmaya geçen şirketlerin %77’si, bu yeni çalışma modelinde daha üretken olduklarını belirtti. Tek korku ise şirket kültürünü korumak.

Microsoft’un Boston Consulting Group, KRC Research ve Wharton School ile birlikte Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgelerini dikkate alarak, 20 ülkede hayata geçirdiği “Work Reworked” araştırması, Türk iş dünyasının esnek çalışma modelini Avrupa’lı meslektaşlarına göre çok daha hızlı benimsediğini ortaya koydu. Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden 633 kişinin katıldığı ankette, yöneticilerin %94’ü hibrit bir çalışma yönteminin kalıcı olacağını öngördü. Aynı ankete İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya gibi Avrupa’nın lider ekonomilerinden katılan yöneticiler arasında ise bu öngörü i%88 oranında kaldı.  Araştırma, esnek çalışma modeliyle birlikte, inovasyonla şekillenen kurum kültürünün ve bunu önceliklendiren yeni nesil yöneticilik anlayışının da kalıcı olacağına işaret etti.  Araştırma, Türkiye’deki çalışanların zamanlarının %43’ünü geleneksel ofis ortamı dışında geçirmek istediklerini gösterdi; araştırmanın Avrupa ayağında elde edilen sonuç ise %31.

Daha Üretken Olundu

Öte yandan, çalışanlar ofiste geçirdikleri zamanı meslektaşlarıyla bağlarını korumanın güçlü bir yolu olarak görmeye devam etti. Üst düzey yöneticiler ofiste geçirilen günlerin üretkenliğin yanı sıra, çalışan bağlılığını da artırdığını belirtirken; uzaktan çalışmaya geçen şirketlerin %77’si, bu yeni modelde eskisiye oranla daha fazla üretken olduğunu belirtti.  Araştırmaya göre, uzaktan çalışma modeli en çok şirket kültür ve değerlerini tehdit ediyor. Türk yöneticilerin %69’u uzaktan çalışma düzeninde güçlü bir ekip kültürü yaratmakta zorlandıklarını ifade etti. Dijital dönüşüm öncelikleri sorulduğunda ise, liderlerin %94’ü daha yenilikçi ve esnek olmak için şirketlerinin çalışma şeklini değiştirmenin önemli olduğunu belirtti.

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin

Hibrite Geçilecek

Birçok ekip yöneticisinin çalışanlara uzaktan liderlik etmek durumunda kaldığı 2020 yılının sonunda, Türk yöneticilerin %71’i, sanal ekipleri nasıl yetkilendireceklerini ve güçlendireceklerini henüz etkili bir şekilde öğrenemediklerini belirtti. Öte yandan ‘Work Reworked’ çalışmasından elde edilen veriler, uzaktan çalışmayı deneyimleyen ve adaptasyon sürecini geride bırakan çalışanların büyük bir kısmının Covid-19 sonrasında da esnek bir çalışma düzenini sürdürmek istediklerini kanıtladı. Yöneticilerin %86’sı, uzaktan ve esnek çalışma modelinin yetenekli çalışanların bağlılığını kazanmalarına katkı sağladığını; %76’sı ise yetenekli çalışanları şirketlerine çekmelerine yardımcı olduğunu ifade ediyor. Yöneticilerin %94’ü, uzun vadede daha hibrit bir çalışma düzeninin hakim olacağını öngördü. Takımların başarısının, bundan böyle ne kadar üretken ve empati sahibi olduklarıyla ölçüleceğine dikkat çeken Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin, bunun bizi inovasyona götüren en insani yol olacağını ifade ediyor. Özbilgin, “Tüm bunlardan çıkan ana fikir şu ki; daha hibrit bir dünyada ekip çalışmasının başarısı, doğru teknolojik araçlara sahip olmaktan çok daha fazlasıyla ölçülüyor. İnovasyon, insanlar meslektaşlarıyla bağlantı kurmaya, akıllı riskler almaya ve yeni fikirleri olduğunda konuşmaya yetkin hissettiklerinde ortaya çıkıyor” diyerek çalışanlar arasındaki iletişimin ve uyumun yapıcı gücüne vurgu yaptı.