Sürdürülebilir bir dünyayı hedefleyen Garanti BBVA, karbon nötr şirket oldu.

İklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir bir dünya hedefiyle öncü uygulamalara imza atan Garanti BBVA, 2020’de doğrudan etkilerinden kaynaklanan karbon emisyonlarını sıfırlayarak karbon nötr şirket sıfatını kazandı. Banka, gerçekleştirdiği enerji verimliliği çalışmaları ve yenilenebilir enerji satın alım anlaşmaları sonucunda mutlak karbon emisyonlarını referans yıla göre %75 azaltarak, kalan emisyonlarını nötrlemek için de karbon kredisi satın aldı. Böylelikle karbon emisyonları azaltım kapsamında 2035 hedefinin çok daha fazlasını 15 yıl önce gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, “Garanti BBVA’da sürdürülebilirlik, iklim değişikliğiyle mücadele ve kapsayıcı büyüme olmak üzere stratejimizin önemli bir parçası. Çevresel etkimizi; iklim değişikliği, su ve atık yönetimi kapsamında ele alıyor, bu alanlardaki etkimizi azaltmayı sürdürülebilirlik anlayışımızın temel bir bileşeni olarak görüyoruz. İklim değişikliğiyle artan riskleri azaltmayı hedefliyor, dünyaya ve geleceğe iyi bakmak için çalışıyoruz. Çevresel etkilerimizi yönetmek için 2012 yılından beri kapsamlı çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Öncelikle Türkiye’deki tüm şube ve binalarımızda Sürdürülebilirlik Temsilcileri atayarak bine yakın hizmet noktasında kaynak tüketimlerimizi düzenli bir şekilde takip etmeye başladık. Yeşil ofis standartları oluşturmak iklim değişikliğiyle mücadelede odaklandığımız konulardan biri. Aydınlatma ve soğutma sistemlerimizde enerji verimli ürünlere geçtik. Sunucularımızı sanallaştırıyoruz. LEED sertifikalı 5 binamız var. 3 lokasyonda çatı tipi güneş enerjisi kullanıyoruz. Enerji şirketleriyle yaptığımız ikili anlaşmalar sonucunda altyapısı müsait tüm şube ve binalarımızda yenilenebilir enerji kullanmaya başladık. Atık yönetiminde geri dönüşüme önem veriyoruz. Hem doğrudan hem de dolaylı tüm çevresel etkimizi doğrulatarak şeffaf bir şekilde raporluyoruz. Çalışanlarımıza bu konuda eğitimler vererek onların da farkındalığını arttırıyor ve konuyu içselleştirmelerini sağlıyoruz. Ayrıca bu yıl hayata geçirdiğimiz uygulama kapsamında yaklaşık 1.000 aracı yakıt tasarruflu ve çevreci hibrit modellerle değiştirdik.” dedi.

Emisyon azaltım hedefine 15 yıl önce ulaştı 

Her zaman daha iyiye nasıl ulaşırız diye sorguluyor, bu konuda kendimize iddialı hedefler koyuyoruz diye belirten Ebru Dildar Edin şunları kaydetti: “Bu yaklaşım doğrultusunda 2020 yılında, faaliyetlerimizden kaynaklanan emisyonlarımızı referans yıla göre %75 azalttık ve kalan emisyonlarımızı nötrlemek için karbon kredisi satın aldık. Böylece 2035 için vermiş olduğumuz %71 azaltım hedefinin çok daha fazlasına, 2020 sonunda yani 15 yıl önce ulaşarak karbon nötr banka olduk. Yalnızca doğrudan etkilerimizde değil, sunduğumuz yenilikçi ürün ve hizmetlerle müşterilerimizin de iklim değişikliği konusunda başarılı uygulamalar hayata geçirmelerine ve karbon emisyonlarını azaltmalarına yardımcı oluyoruz.”