Diving picture of Mediterranean monk seal, Gokova Bay Turkey.

Akdeniz Foklarını Aksa Enerji Koruyacak

Aksa Enerji, faaliyette bulunduğu coğrafyalara değer katmaya ve sorumluluk almaya devam ediyor. Faaliyet gösterdiği bölgelerde yer alan canlı türleri üzerindeki olası çevresel etkileri gözeten bir yaklaşımla operasyonlarını sürdüren ve 2015 yılından bu yana biyoçeşitlilik projelerine destek olan Şirket, bu yıl Akdeniz Foklarının yaban hayatının korunması için bir proje başlattı. Proje kapsamında Akdeniz Foklarının KKTC’de hangi sahillere uğradığı tespit edilerek, kıyılardaki yaşam alanları belirlenecek ve yaşam alanlarındaki tehlikeler tespit edilecek. Proje sonunda elde edilen bilgiler, Akdeniz Foklarının yaşam alanlarının güvence altına alınması için KKTC’deki ilgili makamlarla paylaşılacak.

Türkiye’nin halka açık en büyük serbest enerji üreticisi Aksa Enerji, değer zincirinin tüm aşamalarını kapsayan çevre yönetimi uygulamalarıyla fark yaratmaya devam ediyor. Operasyonlarının biyoçeşitlilik üzerindeki etkilerini de düzenli olarak değerlendiren Şirket, bu defa Akdeniz Foklarının korunması için bir proje başlattı. 

Şirket, nesli tükenme tehlikesi altında olan ve ilkbahar aylarıyla birlikte KKTC sahillerindeki bazı mağaralara da uğradığı bilinen Akdeniz Foklarının bu bölgedeki üreme, barınma ve gezinme alanlarını tespit ederek haritalandıracak. Projenin sonucunda ise belirlenen alanların korunması için başta KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Hayvancılık Dairesi, Su Ürünleri Şubesi ile KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Dairesi olmak üzere tüm ilgili birimlerle raporu paylaşacak. 

KKTC’de Çalışma Yapılacak

Yaban hayatın korunması için 2015 yılından bu yana farklı projeler de gerçekleştiren Aksa Enerji, 2015 yılında dağ ceylanlarının korunması için köy okullarından seçilen öğrencilerle Hatay’da gözlem etkinliği gerçekleştirmişti. Şirket, 2016 ve 2017 yıllarında yine Hatay’da çizgili sırtlanların (hyaena hyaena) yaşam alanlarını inceleyen bir çalışmaya imza attı. 2018 yılında ise biyolojik çeşitlilik açısından sembol tür olan kızıl geyiklerin (Cervus elaphus) Yedigöller Milli Parkı civarında varlığı ve ekolojisinin belirlenmesi amacıyla bir proje gerçekleştiren Aksa Enerji’nin bu çalışmaları neticesinde;  kızıl geyik türünün popülasyon büyüklüğü, yoğunluğu, dağılımı, habitatı, beslenme ve besin kaynakları, sosyal davranışı, insanlarla olan ilişkileri, tür üzerindeki tehdit unsurları tespit edilerek türün bu unsurlar doğrultusunda korunması için önlemler alındı. 2019 yılında, Bolu ilinde, Türkiye’de yaşayan en büyük yırtıcı ve tek ayı türü olan bozayının (Ursus arctos) korunmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiren Şirket son olarak 2020 yılında yine Bolu ilinde, Vaşak (Lynx lynx) varlığının ortaya çıkarılması, türü tehdit eden etmenlerin belirlenmesi ve koruma önerilerinin oluşturulması adına bir proje daha gerçekleştirmişti. Bu yıl gerçekleştirilecek Akdeniz Foklarının yaşam alanlarının korunmasının hedeflendiği proje kapsamında neslin devamı için aksiyonlar alınacak.