Covid ile Teknoloji Dönüşümü Yükseldi

Teknoloji Trendleri Raporu’na göre; işletmeler zorlu geçen 2020 yılında dalgalanmalara adapte oldu, dijital dönüşümü hızlandırdı ve daha dayanıklı hale geldi. Uzmanlar dijital dönüşümün hız kazandığı konusunda hem fikir.

Deloitte’un 12’ncisi yayımlanan “Teknoloji Trendleri Raporu”, 2020’nin sismik sarsıntıları ile mücadele eden kuruluşlar için önümüzdeki 18 ila 24 ayda planlama ve uygulamada güven yaratacak fırsatları, stratejileri ve teknolojileri değerlendiriyor. Önümüzdeki döneme dair beklentiler, Ocak 2020’nin gerçeklerinden belirgin şekilde farklı olsa da CIO’lar; bu yılın raporunda belirtildiği gibi, 2021 ve sonrası için umut verici bir yol çiziyorlar. Deloitte tarafından gözlemlenen trendler arasında, iş yerinin geleceği, yapay zekâ (AI) inisiyatiflerinin endüstriyelleşmesi, çekirdekteki sistemlerde geliştirme ve çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığı destekleyen teknolojiler yer alıyor. Rapora göre, kuruluşlar yalnızca operasyonlarını daha çevik ve daha verimli hale getirmek için değil, aynı zamanda talep ve müşteri beklentilerindeki dramatik dalgalanmalara yanıt vermek için de dijital dönüşüm çabalarını hızlandırıyor.

Kuruluşun Kalbi: “Strateji Mühendisliği”; “Çekirdekte Canlanma” ve “Tedarik Zincirinde Çözülme” trendleri organizasyon ve teknoloji stratejisinin uyumuna odaklanıyor. Kuruluşların; karmaşık, ancak başarı için zorunlu ve birbirini desteklemeleri gereken bu bileşenler için eşsiz bir uyum içinde çalışmaları gerekiyor.

İçeride ve Dışarıda Daha İyi Bir Deneyim: “Milyarlarca İnsan Özelinde: Dijital ve Fizikselin Buluşması” ve “Dijital İş Yerinin Dönüşümü” trendleri müşteriler, çalışanlar ve paydaşlar için ortak perspektif yaratmayı hedefliyor. “Daha fazla değer yaratmak için geleceğin dijital ve fiziksel deneyimlerini nasıl daha iyi birleştirirsiniz?” sorusuna ise “Çeşitlilik, Eşitlik, Kapsayıcılık Teknolojileri: Eşitlik için Araçlar” trendi yanıt veriyor. Bu kapsamda, inovasyonu ateşleyen yeteneğin yaşam döngüsü boyunca kurumsal çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığı destekleyen ve giderek daha gelişmiş hale gelen araçları değerlendiriyor.

Veri: Mümkün Kılma Sanatı: İşletmelerin otomasyona ve makine güdümlü karar vermeye doğru daha fazla ilerlemesiyle, insan kapasitesinin ölçekli bir şekilde artırılmasına işaret ediyor. “MLOps: Endüstriyelleşen Yapay Zekâ”; “Makine Veri Devrimi: Makineyi Beslemek” ve “Sıfır Güven: Güvenme, Doğrula” trendleri, işletmelerin sanayileşme ve otomasyon yoluyla daha fazla değer yaratmaları için üç özel fırsatı temsil ediyor.

Büyük Bir Atak Oldu

Deloitte Digital Türkiye Ortağı Özlem Yanmaz, şirketlerin zorlu bir yıl geçirdiğini belirtti. Bunun  şirketler için dijitalleşme atağına dönüştüğünü anlatan Yanmaz, şunları söyledi: “Bu yılki raporun teması dayanıklılık. Geçtiğimiz yıl, koşulları değerlendirerek stratejik planlarını revize eden kuruluşlarda sayısız ilham verici dayanıklılık örneği gözlemledik. Bizim için dayanıklılık, değişime uyum sağlamak ve değişim ortamında gelişmek için inatçı bir kararlılık sergilemek demek. Bu dönemde CIO’ların ve diğer üst düzey yöneticilerin bu yolculuğa güvenle liderlik ettiklerini ve iyileşebileceklerini kanıtladıklarını gördük. COVID-19 varsayımlarımızı tamamen yıktı; adaptasyon ve yanıt verme kabiliyetimizi mümkün olduğunu düşündüğümüzden daha yüksek bir seviyeye çıkarmamız için bizi zorladı. ‘Gelecek’ için yapılan planlar yıllardan haftalara indi. Bu durum, zor olsa da önemli bir atılım yarattı. Trendler bize, geçtiğimiz yıl yaşanan türbülansın umut veren bir tarafının da olduğunu gösteriyor.”

Deloitte Digital Türkiye Ortağı Özlem Yanmaz