2021’de Finansal Check-Up’a Dikkat

Bir yıla yakın zamandır tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinin ekonomik anlamdaki etkileri şirketleri gelecek kaygısına sürüklüyor. Sürdürülebilirliğin büyük önem taşıdığı iş dünyasında, şirketler doğru gelecek öngörüleri yaparak uzun vadeli çözümler yaratmaya çalışıyorlar. 

Yapılan araştırmalar Türkiye’deki şirket ömrünün ortalama 10-15 yıl arasında değiştiğini gösteriyor. Kayıtlara göre ülkemizdeki en eski şirket 1777 yılında kurulan ünlü lokum ve şekerleme markası. 1900 yılından önce kurulan ve halen faaliyetlerini sürdüren ise sadece 8 şirket bulunuyor. Bu rakamlar değerlendirildiğinde Türkiye’de şirketlerin kısa ömürlü olduğu ve devamlılık arz etmediği kanaatine varılıyor.   Durum bu şekilde olunca şirketlerin, COVID-19 krizinin bize dayattığı yeni dünya düzenine uyum sağlayabilecek  doğru stratejiler çerçevesinde profesyonel yöntemlerle ilerlemek durumunda olduğu ortaya çıkıyor. Bu noktada da profesyonel finans danışmanlığı şirketleri firmaların en büyük yardımcılarından biri konumuna geliyor. 

Kritik Unsurlar

Firmaların sadece kriz dönemlerinde değil her zaman finansal check-up yaptırıp mevcut durumları hakkında bilgi sahibi olarak ileriye yönelik stratejiler belirlemesinin sürdürülebilirlik için çok önemli olduğunu belirten, Dinamo Danışmanlık Kurucu Ortağı, Kamu Özel Ortaklığı ve Proje Finansmanı Uzmanı Fatih Kuran, “COVID-19 tüm dünya ekonomisini altüst ederken zaten şirket ömrünün kısa olduğu ülkemizde de panik havası estiriyor. Haliyle şirketlerr önlerini görebilmek ve yeni sistemlere ayak uydurabilmek için büyük çaba sarf ediyor. Bu tehlikenin farkında olan kurumlar ‘büyüme’ kavramının başına ‘sürdürülebilir’ kelimesini eklediler. Kısa vadede hızla büyüdükten sonra devamlılık gösteremeyip büyük kayıplar yaşamak yerine; uzun vadede, kademeli ve istikrarlı bir büyümeye odaklandılar.    Şirketlerin sürdürülebilir bir büyüme yakalayıp, uzun vadede başarılı olması için pek çok gereklilik söz konusu. Odaklanma, istikrarlı hareket etme, temkinli olma ancak yeri geldiğinde risk de alabilme, yumurtaların hepsini aynı sepete koymama, insan kaynağına yatırım yapma, inovasyon, verimlilik vb. konuları içeren uzun bir liste yapılabilir. Tabi burada en önemli konuların başında doğru finansal yönetim geliyor. İyi bir finansal yönetim şirketlerin uzun vadede istikrarlı şekilde büyümeleri ve mevcudiyetlerine devam etmeleri için kritik unsurlardan birini oluşturuyor. “ dedi.

Dinamo Danışmanlık Kurucu Ortağı, Kamu Özel Ortaklığı ve Proje Finansmanı Uzmanı Fatih Kuran

Sürprizler Yaşayabilirsiniz

“Türkiye’de faaliyet gösteren pek çok şirketin net olarak önünü göremediği için gerekli önlemleri almadığını deneyimlerime dayanarak söyleyebilirim” diyen Kuran, şunları söyledi. “Genelde ilk aşamada pazarda boşluk bulan şirketler, yüksek karlılıklar ile hızlı bir büyüme oranı yakalıyorlar. Bu büyüme ile birlikte kadrolar artıyor, işler karmaşıklaşmaya başlıyor ve pazardaki boşluğu gören diğer şirketler rekabete katılarak kar marjlarını aşağıya indiriyor. İşte özellikle bu noktada şirket iyi bir finansal yönetim politikası geliştirmemiş ise önce sıkışıklıklar, ardından takip eden dar boğazlar ve son aşamada da iflaslar yaşanıyor. İyi bir finansal yönetim, şirketin işlerinden ne kadar para kazandığını – karlılığını- göstereceği gibi olası kötü sürprizler de yönetimin nakit akışındaki problemleri öngörebilmesine de imkân sağlar. Bu sayede ileride olası kaynak ihtiyaçları söz konusu olacak ise önceden hazırlık yapma fırsatı sağlanır. Yine olası risklerin şirket performansını nasıl etkileyebileceği hesaplanıp risk yönetim -hedging- teknikleri kullanılması için zemin hazırlar. Şirketinize finansal check-up yaptırmayı sakın ihmal etmeyin.”