8 TL’nin Altındaki Dolar İhracatçıya Zarar Ettiriyor

Dolar/TL oranının 8.00’in altında seyretmesi halinde artan tarımsal hammadde üretim maliyetleriyle elde edilecek ürünün dünya piyasaları ile rekabet edemeyeceğini belirten Özkan Kamiloğlu, müşterilerin rakip ülkelere yöneleceğine dikkat çekti. İhracatçı firmaların ‘’Sözleşmeli Tarım’’ yaparak ürün güvenliğini sağlamaya ve üreticiyi desteklemeye çalıştığını kaydeden UMSMİB Başkanı Özkan Kamiloğlu, son dönemlerde döviz kurundaki aşırı dalgalanmaların ihracatçıları zor durumda bıraktığını söyledi. Kamiloğlu, üretiminin bütün bir yılı kapsaması nedeniyle mamul meyve sebze ihracatına özel kur uygulanması gerektiğini bildirdi.

Üretimi sürdürülebilir kılmak amacıyla üreticiler ile sözleşmeli tarım uygulaması yapan işletmeler, dalgalı kurdan oluşan zarara çözüm arıyor. Döviz kurlarındaki dalgalanmaların önü geçilmesini isteyen Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Kamiloğlu, eğer bu mümkün olamıyorsa üretiminin bütün bir yılı kapsaması nedeniyle mamul meyve sebze ihracatına özel kur uygulanması gerektiğini söyledi. Bütün dünyayı etkisi altına alan pandeminin özellikle de uzun süre muhafaza edilebilen işlenmiş gıdanın önemini artırdığına değinen Kamiloğlu, bütün ülkelerin gıda stok seviyelerini olabildiğince yukarıda tutma gayreti içerisine girdikleri, hükümetlerin ise üretimi artıracak teşvik tedbirlerini uygulamak suretiyle muhtemel bir gıda sıkıntısının önüne geçmek için gayret sarf ettiklerini bildirdi. Dünyadaki bu gelişme yurtdışından işlenmiş gıdaya olan talebi artırdığını belirten Kamiloğlu, “Bu durum, meyve sebze mamulleri ihracatımıza olumlu yansımıştır. Ancak ihraç ettiğimiz ürünün yerine yenisini üretebilmeliyiz ki olumlu yöndeki bu gelişme sürdürülebilir olsun. Bunun için de ihracata yönelik tarımsal hammadde üretimini artıracak tedbirlere ihtiyaç var” diye konuştu. 

Tarıma Destek Oluyoruz

İhracatçı firmaların bunu gerçekleştirebilmek için çiftçilerimizle ‘’Sözleşmeli Tarım’’ yaparak ürün güvenliğini sağlamaya çalıştıklarını kaydeden UMSMİB Başkanı Özkan Kamiloğlu, “Bu sistem tarımsal sanayi için hammadde üretimini güvenceye aldığı kadar, çiftçimizin de üretimini planlamasına ve gelir hesaplamasına imkan sağlıyor. Diğer bir ifade ile sözleşmeli tarım çiftçimize pazar garantisi sağlamak suretiyle onu muhtemel pazarlama risklerine karşı koruduğu gibi, firmalarımız tarafından sağlanan üretim girdileri ve nakdi avans destekleri de çiftçimize önemli ölçüde rahatlık getiriyor” dedi. 

UMSMİB Başkanı Özkan Kamiloğlu

Maliyet Hesabı Yapamıyoruz

Son dönemlerde döviz kurundaki aşırı dalgalanmaların meyve sebze mamulü üreten İhracatçı firmaları zor durumda bıraktığını vurgulayan Kamiloğlu, süreci şöyle anlattı: “Çiftçilerimizle üretim sözleşmelerimizi kış aylarında yapmak zorundayız. Ona göre tarla hazırlığı, tohum, gübre ve gerekiyorsa ilaç tedariklerini yapıyoruz ve yurtdışı satış sözleşmelerimizi de bu dönemde imzalıyoruz. Döviz kurundaki dalgalanma, maliyet hesaplarımızı yapmamızda ve üretim sözleşmeleri imzalamamızda belirsizliğe neden olmakta ve caydırıcı bir etki yaratmaktadır. Mamul ürünü dünya rekabeti içinde belirli bir fiyattan teslim etmeyi müşterimize taahhüt ediyoruz ve yurtdışındaki müşterimizle sözleşme imzalıyoruz sonra dönüp bunun çerçevesinde çiftçimizle üretim sözleşmesi imzalıyoruz, girdileri temin edip avans ödemelerini yapıyoruz. Ürün hasat edildikten sonra   çiftçimizin toplam hakedişiyle birlikte devlete ait vergiler dahil olmak üzere her türlü üretim masrafını ödeyerek ürünü dondurarak, konserve ederek, salça, meyve suyu, reçel marmelat gibi mamul hale getirerek bir sonraki sezon başlangıcına kadar pey der pey ihraç edilmek üzere muhafazaya alıyoruz.

Zarar Yazıyoruz

UMSMİB Başkanı Kamiloğlu, ürünün ihracatından sonra firmalara dönen ihracat bedellerinin sözleşmelerin imzalandığı dönemdeki kurların altında kalması halinde kesin zarar yazıldığını belirterek “Durum böyle olunca bir sonraki yılın sözleşmelerini imzalamakta tereddütte kalıyoruz. Bu da üretimin ve ihracatın artması yerine azalmasına sebep oluyor. Başta karton kutu gibi ambalaj malzemeleri, işçi ücretleri ve enerji gibi artan üretim maliyetleri, dışarıya fiyat vermemizi zorlaştırıyor. Bu nedenle döviz kurlarındaki dalgalanmaların önlenmesi, eğer bu mümkün olamıyorsa üretiminin bütün bir yılı kapsaması nedeniyle mamul meyve sebze ihracatına özel kur uygulanması tamamı net döviz girdisi olan sektörümüzdeki sürdürülebilirliğe katkı sağlayacaktır. Hesaplamalar dolar/TL oranının 8.00’in altında seyretmesi halinde artan tarımsal hammadde üretim maliyetleriyle elde edeceğimiz ürünün dünya piyasaları ile rekabet edemeyeceğini, yıllık bazda fiyat vermemizi neredeyse imkânsız hale getirecek ve müşterilerimizi başka ülkelere yönlendiriyor” diye konuştu.