E-Atık Sorununu Halledecek 4 Takım Belirlendi

Vodafone tarafından hayata geçirilen açık inovasyon programı ReWorld’de ön kuluçka süreci tamamlandı. Ön kuluçka süresince 4 ülkeden 15 takım 64 mentorla bir araya gelerek e-atık sorununa yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler bulmak üzere birlikte çalıştı.

Vodafone’un, imeceLAB ve S360 yürütücülüğünde hayata geçirdiği açık inovasyon programı ReWorld’de ön kuluçka süreci tamamlandı. Toplam 4 ülke, 10 şehir ve 19 üniversiteden 15 takım halinde 46 kişinin katıldığı ön kuluçka sürecinde takımlar, “E-atık sorununa nasıl kapsayıcı, sistematik ve döngüsel çözümler üretiriz?” sorusuna yönelik yenilikçi, teknolojik ve sürdürülebilir çözüm önerileri geliştirmek için çalıştı. Sistemsel düşünce, tasarım odaklı düşünce, döngüsellik, 5G ve IoT (Nesnelerin İnterneti), sosyal etki, gelir modeli gibi konularda eğitimlere katılan takımlar, toplam 33 saat süren 14 ayrı etkinlikte buluştu. Ön kuluçka döneminde 64 mentorla 132 görüşme gerçekleştirerek 75 saatlik danışmanlık alan takımlar, süreç boyunca yaptıkları anketlerle 2.746 kişiye ulaştı. ReWorld programı, seçici kurul ön kuluçka finaliyle belirlenen ve kuluçkaya katılmaya hak kazanan 4 takımla devam edecek.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel

 E-Atık Yönetimi İçin

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, şunları söyledi: “Vodafone olarak, operasyonlarımızdan kaynaklı çevresel etkimizi yarıya indirme hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, özellikle elektronik atıklar konusuna büyük önem veriyoruz. ReWorld programıyla, e-atık konusunda çok paydaşlı bir çözüm ortamı oluşturmak istiyoruz. ReWorld kapsamında gençlerin fikirlerini geliştirmek için destek mahiyetinde tohum yatırımı sağlamayı da hedefliyoruz. Gençlerin katılımıyla oluşan kolektif etkiye ve birlikte çözüm aramanın gücüne inanıyoruz. Vodafone olarak, e-atık yönetimini öncelikli konularımız arasında konumlandırmaya devam edeceğiz.”

6 Haftalık Kuluçka Süreci Başlıyor

ReWorld kuluçka sürecine katılmaya hak kazanan takımlar E-Cycle, E-Puan, Köstebek: Akıllı E-Atık Toplama Kutusu ve Not-a-Waste olarak açıklandı. Bu takımlar, kuluçka sürecinde Gooinn ekibinin desteğiyle girişimcilik ve iş geliştirme başta olmak üzere pek çok konuda bilgi ve deneyim kazanacak. Bugüne kadar tasarladıkları fikri bir adım öteye taşıyacak iş modeli koçluğu ve mentorluk sürecinden geçecek olan takımlar, bu 6 haftalık süreçte mentor ve koçlarla bire bir yapacakları çalışmalarla fikirlerini hayata geçirmenin yollarını arayacak.

Kiralama Opsiyonuyla Döngüsellik

Endüstri mühendisliği lisans öğrencileri Zeynep Akkaya ve İzel Yalçın’ın oluşturduğu E-Cycle ekibi, geliştirdikleri projeyle, elektronik alet perakendecilerinin belirli elektronik aletleri bireysel ve kurumsal kişilere kiralamasını ve kişilerin elektronik atıkların toplanmasını sağlayarak döngüsel bir sistem oluşturmasını amaçlıyor.

Askıda E-Atık

Çevre mühendisliği lisans öğrencisi İlayda Altınbağ, bilgisayar mühendisliği lisans öğrencisi Emre Güldan ve çevre mühendisliği lisans öğrencisi Kübra Karabal’ın oluşturduğu E-Puan ekibi, geliştirdikleri projeyle, insanların e-atık geri dönüşümünün önemi ve bu dönüşümü nasıl yapacakları konusundaki bilgi eksikliğinin teknolojiden destek alınarak giderilmesini amaçlıyor. Getirilen e-atıklarla insanların isterlerse internet, dakika, SMS almaları; isterlerse de atıklarını askıya bırakarak öğrencilerin eğitiminde ihtiyaç duyacakları elektronik araçlara fayda sağlamaları hedefleniyor.

Atık Tanıma Sistemi

Çevre mühendisliği lisans öğrencisi Müge Baltacı, bilgisayar mühendisliği lisans mezunu H. Furkan Vural, peyzaj mimarı Çağla Yıldız, çevre mühendisliği lisans öğrencisi Sena Bulut ve bilgisayar mühendisi Deniz Yılmaz’dan oluşan “Köstebek: Akıllı E-Atık Toplama Kutusu” ekibi, geliştirdikleri projeyle, 18 yaş ve üzeri elektronik atık sahiplerine e-atıkların geri kazanımı sürecindeki toplama faaliyetlerinde etkin rol oynama olanağı sağlamayı hedefliyor.

 Ters Lojistik Stratejisi

Çevre mühendisliği yüksek lisans öğrencisi Seda Karataş, çevre bilimleri yüksek lisans öğrencisi Özge Naz Pala, kentsel tasarım ve peyzaj mimari yüksek lisans öğrencisi Zeynep Arın İlhan ve şehir planlama ve şehir politikaları tasarımı yüksek lisans öğrencisi Aysel Kapsız’ın oluşturduğu “Not-a-Waste” ekibi, 1.050 kişiyle yaptıkları anket sonucunda, kamunun bilgilendirilmesine ve teşvik mekanizmasının geliştirilmesine ihtiyaç olduğunu tespit etti.