PEPSICO YENİLEYİCİ TARIM UYGULAMALARINI 28,3 MİLYON DÖNÜME ÇIKARACAK

PepsiCo “Pozitif Tarım” hedefleri kapsamında; 2030 yılına kadar yenileyici tarım uygulamalarını, tüm tarımsal ayak izine eşdeğer olacak şekilde 28,3 milyon dönüme çıkarma hedefini duyurdu. Şirketin, bu hedefinin sonucunda 2030’a kadar 3 Milyon tondan fazla sera gazı salımını azaltması bekleniyor.

İstanbul, 20 Nisan 2021– Yiyecek ve içecek alanındaki faaliyetlerinin yanı sıra aynı zamanda dünyanın en büyük tarım işletmelerinden biri olan PepsiCo; 2030 yılı için yeni   Pozitif Tarım hedeflerini duyurdu.

Şirket, 2030 yılına kadar yenileyici tarım uygulamalarını, neredeyse şirketin tüm tarımsal ayak izine eşit olacak şekilde 28,3 milyon dönüm alana yaymayı, bu sayede 3 milyon tondan fazla sera gazı salımını azaltmayı, tarımsal tedarik zincirinde yer alan 250.000’den fazla kişinin geçim kaynaklarını iyileştirmeyi ve kullanılan temel bileşenlerinin %100’ünü sürdürülebilir yollardan tedarik etmeyi hedefliyor.

PepsiCo Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ramon Laguarta, konuyla ilgili olarak, “Küresel gıda sisteminin karşı karşıya olduğu acil çözüm bekleyen zorlukların üstesinden gelmek için yapılan tüm planlar, milyarlarca insanın besin kaynağı olmasının yanında iklim değişikliği ve eşitsizlikle mücadelede temel bir kaldıraç olan tarımı ele almalıdır” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünyanın lider yiyecek ve içecek şirketlerinden biri olarak, dirençli bir gıda sistemi, işimizin temel dayanağını oluşturuyor. Ölçeğimiz nedeniyle hem sorumluluğa hem de anlamlı bir değişim sağlama fırsatına sahibiz. Dünya çapında etki yaratmak için PepsiCo’nun Pozitif Tarım gündemi, yatırıma, yeniliğe ve çiftçi ortaklarımızla güçlü iş birliklerine öncelik veriyor. Birlikte çalışarak, karbon ayak izimizi azaltabiliriz; hızla büyüyen nüfusu besleyebilir ve daha fazla insanı kapsayan anlamlı ekonomik fırsatlar sunabiliriz.”

28,3 milyon dönüm yenileyici tarım uygulaması

PepsiCo 2030 yılına kadar, çiftçilerle yakın iş birliği içinde çalışarak yenileyici tarım uygulamalarını neredeyse şirketin bugünkü tarımsal ayak izine eşit olacak 28,3 milyon dönümden fazla alana yaymayı bu sayede de 3 milyon tondan fazla sera gazı salımını azaltmayı hedefliyor. PepsiCo koyduğu bu yeni hedeflerle, bugüne kadar Sürdürülebilir Tarım Programı (SFP) ile kaydettiği yaklaşık on yıllık bir ilerlemeyi daha da ileriye götürerek, dayanıklılık oluşturan ve ekosistemleri iyileştiren ve doğal haline getiren uygulamaları benimsemek için 60 ülkedeki çiftçilerle iş birliği yapmaya devam edecek.

Tarımda 250.000’i aşkın insanın geçim kaynağını iyileştirme

PepsiCo 2030 yılına kadar, kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi de dahil olmak üzere, PepsiCo tarımsal tedarik zincirindeki ve topluluklarındaki 250.000’den fazla insanın geçim kaynaklarını iyileştirmeyi hedefliyor. Bu hedefe ulaşmak için PepsiCo, çalışmalarında küçük toprak sahibi çiftçiler ve çiftlik işçileri, çiftçi topluluklarındaki kadınlar ve azınlık durumundaki çiftçiler dahil olmak üzere küresel değer zincirleriyle bağlantılı en savunmasız tarım topluluklarına odaklanacak. Çeşitli ortaklıklar aracılığıyla bu hedefi ilerletmeye devam edecek.

Tarımda %100 sürdürülebilir tedarik 

PepsiCo, 60 ülkede ürün tedarik ediyor ve tarımsal tedarik zincirinde 100.000’den fazla işi destekliyor. Küresel olarak patates, bütün mısır, yulaf ve portakal gibi doğrudan mahsullerinin %86’sını sürdürülebilir kaynaklardan elde ediyor. Şirket, Pozitif Tarım kapsamda 2030 yılına kadar, sadece patates, bütün mısır, yulaf ve portakal gibi doğrudan mahsullerini değil aynı zamanda üçüncü taraflardan temin ettiği bitkisel yağlar ve tahılları da içerecek şekilde temel bileşenlerinin %100’ünü sürdürülebilir bir şekilde tedarik etmeyi hedefliyor.

PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Ece Aksel: “Damla sulama ve mini yağmurlama gibi yenileyici tarım uygulamalarımızla yaklaşık 13 milyon ton su tasarrufu sağladık.”

PepsiCo’nun global olarak “Pozitif Tarım Stratejisi” doğrultusunda çok ciddi hedeflerinin olduğunu ve PepsiCo Türkiye’nin bu hedeflere en güçlü şekilde katkı sağlamayı amaçladığını söyleyen Ece Aksel sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu konuda Türkiye’de uzun yıllardır çalışıyoruz. Türkiye’de toplam 10.000 hektar üzerinde patates, mısır ve mısır irmiği üretiminin yapılmasını sağlıyoruz. 20 şehirde, yüzlerce çiftçiyle sözleşmeli tarım uygulaması ile ülkemizin cipslik patates üretiminin %60’ını gerçekleştiriyoruz.  Bugüne kadar yenileyici tarım uygulamaları başta olmak üzere birçok çalışmaya imza attık. Damla sulama ve mini yağmurlama sistemlerinin kullanımını yaygınlaştırarak su kullanımını %45 azaltma ve ürün verimini artırmak için çiftçilerimizle birlikte yürüttüğümüz çalışmalarla yaklaşık 13 milyon ton su tasarrufu sağladık. Bununla birlikte Naturalis gübremiz, cips üretiminde kullandığımız patateslerin organik atıklarından üretiliyor. Organik atıklarımızdan toprağa mineraller geçiyor, böylece bu ürün patates yetiştirmek için kullanılabiliyor. Geleneksel bir gübreye kıyasla Naturalis, %40 daha az kimyasal içeriyor ve organik içeriğin yanı sıra besin de sağladığı için toprakta etkili sonuçlar veriyor. Diğer taraftan çiftçilerimizi 15 yıldır, her yıl tekrarlanan bir tedarikçi eğitim ve iletişim platformu olan PepsiCo Agro Akademi ile destekliyoruz. Bu platform aracılığıyla bugüne kadar yaklaşık 20.000 saatin üzerinde eğitim verilmiş bulunuyor. Diğer taraftan gübre ve tohum satın alımında çeşitli gelir kaynakları ve ön ödeme imkânı sağlayarak patates tedarik ettiğimiz yetiştiricileri finansal olarak da destekliyoruz. Çiftçilerimiz, bugün tohum satın almak üzere bankalardan kredi almak için PepsiCo sözleşmelerini teminat olarak kullanabiliyor. Pozitif Tarım stratejimiz doğrultusunda önümüzdeki dönemde sürdürülebilir ve yenileyici tarım çalışmalarımızı daha da ölçeklendirerek geliştirmeyi sürdüreceğiz.”